Bezpieczniej w szkole

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu

Wychowanie i profilaktyka

Scenariusz godziny wychowawczej: Agresja i przemoc


Godzina wychowawcza – scenariusz


Cele i organizacja zajęć

Temat: agresja i przemoc rówieśnicza?

Adresaci: uczniowie klas IV−VI szkoły podstawowej

Czas trwania: 45

Cele zajęć:

 • zapoznanie uczniów z problemem przemocy, przyczynami przemocy i sposobami obrony przed nią;

 • wypracowanie akceptowanych przez środowisko szkoły norm zachowania się w szkole.

Metody pracy:

dyskusja, zabawa, burza mózgów, praca w małych grupach.

Materiały:

 • flip-chart z pisakiem (lub zwykłe tablica i kreda)

 • papierowa sylwetka człowieka,

 • duże czerwone serce w formacie A3,

 • teksty: Historią Franciszka, Przypowieść o chłopcu, który wbijał gwoździe.

Przebieg zajęć

I. Otwarcie: 5 min.

Przedstawienie tematu i celu zajęć

Przypomnienie norm obowiązujących podczas zajęć (mówimy pojedynczo, nie wyśmiewamy wypowiedzi innych, mówimy zdarzeniach nie osobach itp.).

Wprowadzenie nauczyciela

Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o przemocy, która może dotyczyć każdego. Wiem, że takie sytuacje mogą występować także w tej klasie i na terenie naszej szkoły. Być może wśród was są osoby, które kiedyś użyły przemocy, padły jej ofiarą lub były świadkami takiej sytuacji. Na zajęciach nie będziemy ujawniać, które to osoby. Zajmiemy się zmniejszeniem przemocy w szkole i postaramy się sprawić, aby w klasie i całej szkole było miło i przyjemnie.

II. Praca na forum klasy: 10min.

Nauczyciel pyta uczniów, z czym kojarzy im się pojęcie przemoc. Uczniowie podają skojarzenia dotyczące przemocy, a prowadzący zapisuje je na tablicy.

Nauczyciel prosi ochotnika z klasy o zakreślenie tych skojarzeń, które dotyczą przemocy fizycznej.

Drugi ochotnik zakreśla skojarzenia związane z przemocą psychiczną.

Na podstawie takiego podziału prowadzący omawia charakterystykę zjawiska przemocy.

III. Praca w małych grupach − stworzenie definicji przemocy: 15min.

Nauczyciel dzieli klasę na 4-, 5-osobowe grupy. Prosi, aby każda grupa stworzyła własną definicję zjawiska przemocy.

Każda grupa prezentuje swoją definicję.

Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi i podaje definicję zjawiska przemocy

Zjawisko przemocy występuje wtedy, gdy uczeń jest ofiarą znęcania się, kiedy jest narażony na powtarzające się negatywne działania i ataki ze strony innego ucznia lub całej grupy. Może to być znęcanie się jawne np. bicie, zabieranie rzeczy i pieniędzy, niszczenie dóbr osobistych, zamykanie w pomieszczeniu wbrew woli, obrażanie w sposób dokuczliwy, wyśmiewanie. Może mieć formę ukrytą np.: obgadywanie, izolowanie wykluczanie z grupy.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom różnicę między jednorazowym aktem przemocy, a intencjonalnym znęcaniem się.

Nauczyciel prosi, aby uczniowie w grupach zastanowili się i odpowiedzieli na pytanie:

Co takiego się dzieje, że niektórzy uczniowie znęcają się nad innymi?

Odpowiedzi są zapisywane na tablicy.

IV. Praca w małych grupach − historia Franciszka: 10min.

Nauczyciel czyta uczniom historię Franciszka, wcześniej jednak wyjaśnia, że na nasze samopoczucie i wewnętrzną radość duży wpływ mają inne osoby. Jeśli ludzie są dla nas dobrzy i mili, czujemy się wspaniale. Jeżeli jednak spotykają nas przykrości od innych, przestajemy czuć się dobrze, a nasze wewnętrzne szczęście zaczyna się zmniejszać.

Nauczyciel wiesza na tablicy dużą papierową sylwetkę człowieka włącznie oraz wyciętym sercem. Nazywa ją „wewnętrznym szczęściem” Franciszka. Prosi uczniów, aby w czasie słuchania historii, w momencie, kiedy uznają, że Franka spotyka przykrość ze strony innych ludzi, podnieśli rękę i powiedzieli STOP. Po każdym STOP wybrany uczeń podchodzi do papierowej postaci i odrywa jej kawałek.

Historia Franciszka

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem,
zapraszamy do zalogowania

Nie jesteś jeszcze czytelnikiem serwisu
"Bezpieczniej w szkole" ?

Tylko dzięki serwisowi:

  • zapewnisz bezpieczeństwo Twoim uczniom i nauczycielom oraz rozwiążesz nawet najtrudniejsze problemy wychowawcze
  • poznasz i wypełnisz formalne wymagania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole
  • otrzymasz gotowe do wykorzystania wzory dokumentów, regulaminów i procedur postępowania w konkretnych sytuacjach
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Reklama
 • Wip:

  www.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl sklep.wip.pl/ sklep.wip.pl/ www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.wip.pl www.wiedzaipraktyka.pl sklep.wip.pl/ www.efaktura.wip.pl
 • Publikacje:

  Poradnik dyrektora szkoły. Poradnik dyrektora szkoły. Karta Nauczyciela. Kadry w Oświacie Karta Nauczyciela. Kadry w Oświacie Nadzór nad działalnością szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Mentor - Magazyn nauczyciela Mentor - Magazyn nauczyciela Serwis kadrowy dla oświaty Serwis kadrowy dla oświaty Poradnik dyrektora szkoły. Karta Nauczyciela. Kadry w Oświacie Nadzór nad działalnością szkoły Mentor - Magazyn nauczyciela Serwis kadrowy dla oświaty
 • Portale:

  Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal BHP Portal BHP Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal Oświatowy Portal Kadrowy Portal BHP Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © Bezpieczniej w szkole

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.